درباره شهرستان

موقعیت جغرافیایی

شهرستان برخوار با وسعت ۲۱۸۰۰۰هکتار در شمال اصفهان واقع شده است. از این مساحت حدود یک هزار ۸۶۳ کیلومتر مربع آن دشت و بقیه به صورت ارتفاعات است. این دشت از غرب به ارتفاعات مورچه خورت، از شمال به ارتفاعات شمالی بخش برخوار و از جنوب به اصفهان و از شرق به سگزی و کوهپایه محدود می شود. ارتفاع آن از سطح دریا یک هزار و ۵۹۰ تا یک هزار و ۶۰۰ متر و دارای شیب ملایمی حدود ۵ / ۰ – ۵ / ۱ در هزار از غرب به طرف جنوب شرقی است.وسعت و محدوده ی برخوار قدیم، در شمال دشت اصفهان با شهرستان فعلی برخوار و بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه منطبق است.


تقسیمات کشوری

براساس تقسیمات کشوری این شهرستان دارای دو بخش حبیب آباد و مرکزی می باشد و شامل ۷ شهر (دولت آباد، دستگرد، خورزوق، سین، حبیب آباد، کمشچه و شاپورآباد) و ۷ روستا (محسن آباد،علی آبادچی، دنبی، پروانه، علی آبادملاعلی، مرغ و شورچه) می باشد.


جمعیت

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت شهرستان ۱۲۲۴۱۹ نفر که از این تعداد ۱۱۳۸۷۵ نفر در شهرها و ۸۵۴۴ نفر در روستاها ساکن می باشند. ۹۳ درصد جمعیت در شهرها و ۷ درصد در روستاهای شهرستان ساکن می باشند.جمعیت شهرهای شهرستان

نام شهر دولت آباد خورزوق دستگرد حبیب آباد شاپورآباد سین کمشچه
جمعیت ۴۰,۹۴۵ ۲۹,۱۵۴ ۱۷,۷۷۵ ۹,۴۹۱ ۵,۹۱۵ ۵,۴۹۵ ۵,۱۰۰

جمعیت روستاهای شهرستان

نام روستا محسن آباد علی آبادملاعلی مرغ پروانه علی آبادچی دنبی دنبی
جمعیت ۴,۲۱۷ ۳,۳۱۲ ۲۷۲ ۲۱۱ ۱۵۹ ۱۱۷ ۱۷


وجه تسمیه شهرهای شهرستان

نام شهر وجه تسمیه
شهر دولت آباد هسته اولیه این شهر در قبل از دوران صفویه به صورت قلعه کوچکی بوده که صرفاً چند خانوار در آن زندگی می کرده اند بنا به روایتی زمانی سیل جاری می شود و روستاهای زیردست همچون دره بتکاآباد و صالح مورد هجوم سیل قار می گیرند، دولت وقت صفوی اهالی ان روستاها را به این قلعه کوچ می دهد و به عمران و آبادی آنجا می پردازد. از همان زمان به بعد این محله دولت آباد نامیده شده است. در جای دیگروجه تسمیه را بدین شکل تعریف شده است: شهر دولت‌آباد به خاطر قرار داشتن در محدوده دو صحرای بزرگ و پر رونق که در قدیم به آنها (لت) گفته می‌شده است به (دو لت آباد) معروف گردیده است. در جای دیگروجه تسمیه را بدین شکل تعریف شده است: به دلیل اینکه استقبال از دولتمردان صفوی توسط حاکمان اصفهان در این منطقه انجام می گرفته است، به عنوان دروازه دولت و دولت آباد نامیده شده است.
شهر خورزوق خورزوق معرب کلمه خورزوک و ترکیبی از خور به معنای روشنایی و روشنی و زوک یا سوک به معنی سرزمین می باشد و معنی سرزمین و روشنایی را دارد.
شهر حبیب آباد احداث کننده شهر حبیب آباد شخصی به نام حبیب بوده است.
شهر دستگرد ین مرکز جمعیتی در زمان ساسانیان(دستگرته) نامیده می شده است که به زبان پهلوی به مفهوم دهکده شهر یا زمین هموار است.
شهر کمشچه درباره وجه تسمیه و نامگذاری شهر مطالب گوناگونی نقل شده بنا به گفته بعضی از محققین، کمشچه از واژه های(کوم+ شه+ چه) شکل گرفته که معنی نخجیرگاه و شکارگاه می دهد. و به معنای قنات کوچک نیز می باد.
شهر شاپورآباد این شهر منتسب به شاپور ذوالاکتاف(پادشاه دوم ساسانی) می باشد و به دلیل وجود بقعه پسر این شاه(فیروز)، شاپورآباد نامگذاری شده است.
شهر سین شهر سین به معنای آهوی کوچک و رب النوع می باشد.


وضعیت آب و هوا

این منطقه با توجه به فاصله ای که از رودخانه زاینده رود دارد؛ دارای آب و هوائی خشک تر از اصفهان بوده و میزان بارندگی آن حدود ۵۰ الی ۲۰۰ میلیمتر طی ده سال متغیر بوده است. میزان تبخیر سالیانه نیز حدود ۲۰۰۰ میلیمتر گزارش شده و مقدار آب نفوذی کمتر خواهد بود. جهت باد بویژه بادهای غالب از سمت شمال بطرف جنوب و جزء بادهای خشک می باشد. این بادها پس از برخورد با اراضی بدون پوشش گیاهی یا با پوشش کافی با خود گرد و غبار و گاهی ذرات ماسه همراه آورده و در فرسایش زمینهای کشاورزی بی تاثیر نخواهد بود.


وضعیت کشاورزی، منابع آب و منابع طبیعی

از منابع آب در این منطقه قنات ها می باشند که از شمال غرب بطرف جنوب شرق کشیده شده اند و مادر چاه بعضی از آنهاخارج از منطقه قرار گرفته که به تدریج با کم شدن نزولات آسمانی در منطقه و در نتیجه پایین افتادن سطح آب زیرزمینی، تعدادی از آنها خشک شده است. طبق آخرین آمار تعداد ۷۵۱حلقه چاه عمیق تا تاریخ ۱/۱۱/۹۶ وجود دارد. که این چاهها بیشتر دارای عمقی بیشتراز ۱۵۰متر می باشندو همچنین تعداد قنوات موجود ۱۴ رشته به صورت فصلی اعلام گردیده است. در بعضی از قسمتها به اندازه ای املاح آب بالا است که باعث تخریب خاک و در نتیجه عدم امکان کشاورزی در منطقه می گردد.بالا بودن املاح خاک و در نتیجه شور بودن آن و همچنین کم بودن ضخامت خاک کشاورزی باعث شده که در منطقه اکثرا محصولات یکساله و مقاوم به شوری کاشته شده و گیاهان دائمی مانند درختان میوه در بسیاری از نقاط نتیجه خوبی ندهد. محصولات کشت شده در منطقه را میتوان به دو دسته محصولات زراعی و محصولات دائمی مثمر (باغی) تقسیم بندی نمود. محصولات زراعی شامل: گندم، جو، ذرت علوفه ای، دانه های روغنی(کلزا و گلرنگ)، چغندر قند، سبزی و صیفی(خربزه،،هندوانه،گرمک و طالبی)، چقندر قند علوفه ای و زعفران می باشد. محصولات دائمی مثمر شامل: انگور، پسته، انار است.


وضعیت کشاورزی، منابع آب و منابع طبیعی

از منابع آب در این منطقه قنات ها می باشند که از شمال غرب بطرف جنوب شرق کشیده شده اند و مادر چاه بعضی از آنهاخارج از منطقه قرار گرفته که به تدریج با کم شدن نزولات آسمانی در منطقه و در نتیجه پایین افتادن سطح آب زیرزمینی، تعدادی از آنها خشک شده است. طبق آخرین آمار تعداد ۷۵۱حلقه چاه عمیق تا تاریخ ۱/۱۱/۹۶ وجود دارد. که این چاهها بیشتر دارای عمقی بیشتراز ۱۵۰متر می باشندو همچنین تعداد قنوات موجود ۱۴ رشته به صورت فصلی اعلام گردیده است. در بعضی از قسمتها به اندازه ای املاح آب بالا است که باعث تخریب خاک و در نتیجه عدم امکان کشاورزی در منطقه می گردد.بالا بودن املاح خاک و در نتیجه شور بودن آن و همچنین کم بودن ضخامت خاک کشاورزی باعث شده که در منطقه اکثرا محصولات یکساله و مقاوم به شوری کاشته شده و گیاهان دائمی مانند درختان میوه در بسیاری از نقاط نتیجه خوبی ندهد. محصولات کشت شده در منطقه را میتوان به دو دسته محصولات زراعی و محصولات دائمی مثمر (باغی) تقسیم بندی نمود. محصولات زراعی شامل: گندم، جو، ذرت علوفه ای، دانه های روغنی(کلزا و گلرنگ)، چغندر قند، سبزی و صیفی(خربزه،،هندوانه،گرمک و طالبی)، چقندر قند علوفه ای و زعفران می باشد. محصولات دائمی مثمر شامل: انگور، پسته، انار است.


وضعیت صنعتی و تولیدی

شهرستان برخوار جایگاه ویژه ای در حوزه تولید صنایع دستی از جمله مبل سازی، کاشی و سرامیک، منبت کاری و پارچه قلمکاری دارد. پس از شهر اصفهان دومین تولید کننده صنایع دستی است و ۸۰ درصد از پارچه قلمکاری در محله دلیگان شهر خورزوق تولید می‌شود. بیش از ۳۰ رشته صنایع دستی در منطقه برخوار وجود دارد. همچنین در این شهرستان سه منطقه صنعتی به نام های منطقه صنعتی دولت آباد، منطقه صنعتی حبیب آباد و ناحیه صنعتی کمشچه وجود دارد. دراین مناطق مجموعاً ۱۵۰ واحد کارخانه تولید انواع آجر،۱۱۴ واحد کارخانه ی تولید سنگ ساختمانی، ۴۰۰واحد صنایع فلزی موجود می باشد. حدود ۲۰۰۰۰ نفر در این صنایع مشغول به کار هستند.


وضعیت فرهنگی آموزشی و ورزشی


وضعیت شهدا و ایثارگران

تعداد شهدای دفاع مقدس تعداد شهدای مدافع حرم تعداد جاوید الاثر تعداد آزادگان تعداد جانبازان
۴۶۵ ۷ ۲۲ ۵۵ ۷۵۱


وضعیت اماکن مذهبی

تعدادهیأت های فعال مذهبی تعداد مساجد تعداد حسینیه تعداد امامزادگان تعداد بقاع متبرکه تعداد مؤسسه قرآنی
۵۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۱ ۱ ۵


وضعیت اماکن فرهنگی

تعداد انجمن های هنری - فرهنگی تعداد سینما تعداد کتابخانه
۵ ۰ ۱۱


وضعیت آموزش و پرورش

تعداد مدارس تعداد فرهنگیان
دخترانه پسرانه مرد زن
۶۶ ۶۰ ۶۶۸ ۷۷۹


وضعیت اماکن ورزشی

تعداد تأسیسات و مکان های ورزشی مساحت تأسیسات ومکان های ورزشی(سرپوشیده و روباز ) اماکن ورزشی
سر پوشیده روباز عرصه عیان خصوصی دولتی سایر
۳۹ ۳ ۲۳۳۹۳۵ ۴۲۷۰۸ ۱۴ ۲۸ -


وضعیت اماکن ورزشی

شاخص تعداد سهم نسبت به استان رتبه رتبه بندی
تعداد کتابخانه های عمومی ۱۱ ۳.۷۸ ۸ ۱-۲۴
تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی ۹۸۳۷۲ ۳.۲۵ ۱۰ ۱-۲۴
تعداد تأسیسات و مکان های ورزشی ۱۴ ۳.۲۳ ۱۰ ۱-۱۷
تعداد مراکز بهداشتی درمانی ۱۰ ۳.۱۸ ۸ ۱-۱۴
تعداد داروخانه ۱۷ ۲.۱۱ ۹ ۱-۱۷
تعداد کارگاههای صنعتی (عمومی و خصوصی) دارای ۵۰نفر کارکن و بیشتر ۶۰ ۱۱.۳ ۳ ۱۵-۱
تعداد شرکت های تعاونی فعال صنعتی ۹ ۲ ۱۱ ۱-۱۷
تعداد معادن درحال بهره برداری ۱۸ ۵.۳۱ ۷ ۱-۱۷
ارزش افزوده معادن درحال بهره برداری(میلیون ریال) ۱۰۹۸۱۴ ۴.۳۹ ۸ ۱-۲۴

روابط عمومی فنی و حرفه ای شهرستان برخوار

تماس با ما