رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: جلسه هم اندیشی درخصوص ارائه آموزشهای مهارتی ویژه مددجویان زندان نسوان اصفهان...
 علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تکمیل این خبرافزود: در راستای ارائه هرچه بهتر آموزشهای بازار محور، جلسه ای با حضور رئیس جدید زندان نسوان اصفهان (نظام وکانون اصلاح وتربیت) در مرکز برگزار گردید.
علیرضا ملک پور هدف از این جلسه را برگزاری دوره های آموزشی ویژه مددجویان زندان نسوان و برگزاری دوره های جدید کوتاه مدت و بازار محور عنوان نمود.  

تماس با ما