درراستای تحقق اسناد وقوانین بالادستی درشهرستان برخوار صورت پذیرفت : ارتقاء توانمندی و افزایش سطح دانش فنی سازمان بهزیستی شهرستان برخواربا ارائه آموزشهای مهارتی مرکز شهرستان...
علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبرافزود: در راستاي تحقق اسناد و قوانيين بالادستي از جمله ماده ٢٩ قانون اساسي و به منظور ارتقاء توانمندي و افزايش سطح دانش فني و مهارتي جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزيستي و پيرو تفاهم نامه سازمان آموزش فني و حرفه اي با سازمان بهزيستي كشور ، جلسه هماهنگي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه زنان سرپرست خانوار مددجوي سازمان بهزيستي شهرستان برخوار با حضور قرباني رياست بهزيستي شهرستان در محل فني و حرفه اي شهرستان برگزار گرديد.
علیرضا ملک پور بیان داشت: در اين جلسه مصوب گرديد در كوتاه ترين زمان ممكن افراد گروه هدف به مركز فني و حرفه اي شهرستان معرفي، تا دوره هاي آموزشي صنايع دستي و پوشاك براي اين افراد برگزار گردد.

تماس با ما