انعقاد تفاهم نامه آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخواربا هیئت چوگان استان اصفهان...
علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار در تشریح این خبر گفت : درراستای توانمنديهاي مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار وهیئت چوگان استان اصفهان در انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و به منظور هم افزايي در استفاده از پتانسيل ها و امكانات دو طرف به ويژه در ارتقاي كيفيت برگزاري دوره هاي آموزشي براي افزايش سطح دانش فني و مهارتي منابع انساني مورد نياز واحدهاي اقتصادي و  نيز مربيان و كارشناسان طرفين و كارآفرينان و دانش آموختگان برای اولین بار درکشور تفاهم نامه همکاری با حضور حسین جعفری رئیس هیئت چوگان استان اصفهان، منصور صادقی دبیر کمیته هیئت چوگان استان، امینی رئیس هیئت چوگان شهرستان برخوار، محمد جواد شیروانی مسئول آموزش هیئت چوگان استان وخانم نبی نائب رئیس هیئت چوگان شهرستان برخوار به مدت یکسال شمسی منعقد گردید.
علیرضا ملک پور هدف از انعقاد تفاهم نامه را آينده پژوهي در حوزه مشاغل مورد نياز صنايع و ساير واحدهاي توليدي و خدماتي، شناسايي و تأمين نيازهاي مهارتي دانشجويان ،دانش آموختگان دانشگاه ها ،متخصصان و مديران مشاغل، تهيه و تدوين استانداردها و دوره هاي مهارتي تكميلي بين سطوح تحصيلي به منظور تأمين ، به روز رساني و ارتقاي منابع انساني، تدوين و يكسان سازي استانداردها و سر فصل هاي آموزشي مشترك، طراحي، برنامه ريزي و اجراي طرح ها و دوره هاي آموزشي در قالب نظام جامع آموزش مهارت و فناوري، استفاده از پتانسيل، امكانات علمي و اجرايي طرفين جهت افزايش كيفيت دوره هاي آموزشي، صدور گواهينامه هاي معتبر بين المللي به متقاضيان به ويژه متقاضيان كار، زمينه سازي و گسترش ارتباطات فعال و مؤثر طرفين در زمينه آموزش مشاغل، مهارت ها و فناوري هاي نوين و پيشرفته، برگزاري همايش هاي علمي تحقيقاتي مشترك، انجام بازديدهاي متقابل علمي ، تبادل آمار و اطلاعات از طريق پايگاه هاي اطلاعاتي مربوطه، استفاده از ساير امكانات تحقيقاتي (آزمايشگاهي ،كارگاهي) متقابل بر اساس ضوابط عنوان نمود.
درحاشیه انعقاد این تفاهم نامه، حسین جعفری بیان داشت: ما بعنوان مدعی زادگاه و خواسته ورزش بومی چوگان هستیم و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در امر علمی کردن و آموزش ورزش چوگان باید فعالیتهای زیادی داشته باشیم وامیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه در زمینه توسعه چوگان در شهرستانها و استان اقدامات خوبی صورت پذیرد.

تماس با ما