رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوارخبرداد: آغازهمکاری های دوجانبه با اداره میراث فرهنگی شهرستان...


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخواردر تکمیل این خبرافزود: درراستای اجرای آموزش های مهارتی وپیشبرداهداف اشتغال، جلسه ای با حضور نسرین غزنوی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان برگزارگردید.
دراین دیدارعلیرضا ملک پور ضمن معرفی امکانات و برنامه ریزی های قابل اجرا برای صنعت صنایع دستی و میراث فرهنگی شهرستان گفت : با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 30 رشته صنایع دستی در شهرستان در حال فعالیت است و در واقع دومین جمعیت شاغل در این حوزه پس از شهرستان اصفهان، شهرستان برخوار است، درجهت برنامه ریزی های آموزشی و دریافت آمار شاغلین و فعالین این صنعت، خواستار دریافت آمار و ریز مهارت ها گردید .
درادامه نسرین غزنوی نیز با استقبال از حضور رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای و صحبت های ایشان در زمینه پیشبرد اهداف اشتغال و آموزش های مهارتی در صنعت میراث فرهنگی و گردشگری برای هر گونه همکاری اعلام آمادگی نمود .تماس با ما