رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد برخوار...
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبرافزود: درراستای همکاری های مشترک با دانشگاه، تفاهم نامه ای دوجانبه فی مابین مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد منعقد گردید.
علیرضا ملک پور بیان داشت: از موضوعات این تفاهم نامه می توان به استفاده از سایت آموزشهای مجازی دانشگاه، تعامل درجهت برگزاری دوره های مشترک، برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی ویژه دانشجویان ، برگزاری دوره های بازاریابی و فروش ویژه شهرستان اشاره نمود.
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار گفت: درانعقاد این تفاهم نامه محمد باقری رئیس دانشگاه به همراه معاونت مالی و پشتیبانی، مسئول آموزش های مجازی و کوتاه مدت و همچنین مسئول کارگاه های دانشگاه حضور داشتند.
تماس با ما