رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: برگزاری جلسه در حسینیه روستای محسن آباد...


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تکمیل این خبرافزود: درراستای تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز و دهیاران روستاهای شهرستان، جلسه ای در راستای تشویق ساکنین روستای محسن آباد جهت شرکت در آموزش های مهارتی و کسب وکار درحوزه مشاغل خانگی به همراه نماینده برکت در حسینیه روستای محسن آباد بصورت چهره به چهره با مردم روستا برگزار گردید.
علیرضا ملک پور بیان داشت: دراین جلسه ثبت نام متقاضیان جهت استفاده از مزایای طرح برکت و تصویب آموزش های گیاهان دارویی و خیاطی درروستا صورت پذیرفت.
درپایان جلسه خدمات مرکز بصورت میزخدمت به مردم روستا ارائه گردید.تماس با ما