عليرضا ملک پور،رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئول فرهنگسرای شهرداری دستگرد...


علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تشریح این خبرافزود: درراستای همکاری های دوجانبه با شهرداری دستگرد، جلسه هم اندیشی با حضور کمالی مسئول فرهنگسرای شهرداری دستگرد در مرکز برگزار گردید.
علیرضا ملک پور افزود: همکاری های دوجانبه، اطلاع رساني آموزشهاي فني و حرفه اي، تبادل اساتيد و متخصصين، استفاده از سالن و ظرفيت هاي فرهنگسرا، برگزاري كلاسهاي آموزشي مشترك و برگزاري همايشهاي تخصصي در زمينه صنايع دستي از مصوبات این جلسه می باشد.
درپایان از نمایشگاه دائمی دستاوردهای کارآموزان مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار بازدید شد.

تماس با ما