دوره های آموزشی و کارآفرینی ویژه زنان سرپرست خانوار در شهرستان برخوار صورت می پذیرد...
علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تکمیل این خبربیان داشت: درراستای اشتغال و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار، جلسه ای با حضور اسماعیل بوجاری مسئول اشتغال کمیته امداد شهرستان، منیره عامری مسئول اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان، مهناز جدیدی کارشناس اموراجتماعی شهرستان، محبوبه ربیعی مسئول آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور شهرستان، احمدرضا عابدی کارشناس تعاون شهرستان، شهین شرف جوادی رئیس اداره توسعه تعاونی های شهرستان برگزار گردید.
علیرضا ملک پور افزود: این جلسه به منظور آموزش هدفمند زنان سرپرست خانوار وآموزش دوره های فنی وحرفه ای و کارآفرینی وهمچنین تشکیل تعاونی ها ویژه زنان سرپرست خانوار صو ت پذیرفته است.


تماس با ما