ارتباط با مرکز

  آدرس: دستگرد برخوار - بلوار توحید - میدان موعود - خیابان شهید رجایی

  تلفن دفتر ریاست : 45404002 - تلفن گویا مرکز: 45404001 - 45404003 فکس: 45404002

  کانال شبکه های اجتماعی borkhartvto@

تماس با ما