اخبار مرکز
انعقاد تفاهم نامه آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخواربا هیئت چوگان استان اصفهان...
1400/12/8
انعقاد تفاهم نامه آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخواربا هیئت چوگان استان اصفهان...
درراستای تحقق اسناد وقوانین بالادستی درشهرستان برخوار صورت پذیرفت : ارتقاء توانمندی و افزایش سطح دانش فنی سازمان بهزیستی شهرستان برخواربا ارائه آموزشهای مهارتی مرکز شهرستان...
1400/12/2
درراستای تحقق اسناد وقوانین بالادستی درشهرستان برخوار صورت پذیرفت : ارتقاء توانمندی و افزایش سطح دانش فنی سازمان بهزیستی شهرستان برخواربا ارائه آموزشهای مهارتی مرکز شهرستان...
با تلاش هاي عليرضا ملک پور و درراستای اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال صورت پذیرفت: انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد وافتتاح مرکز مهارت آموزی...
1400/11/12
با تلاش هاي عليرضا ملک پور و درراستای اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال صورت پذیرفت: انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد وافتتاح مرکز مهارت آموزی...
عليرضا ملک پور رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي برخوار و آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان با فرماندار شهرستان برخوار  دیدار وگفتگو نمودند...
1400/11/12
عليرضا ملک پور رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي برخوار و آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان با فرماندار شهرستان برخوار دیدار وگفتگو نمودند...
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: جلسه هم اندیشی درخصوص ارائه آموزشهای مهارتی ویژه مددجویان زندان نسوان اصفهان...
1400/11/11
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: جلسه هم اندیشی درخصوص ارائه آموزشهای مهارتی ویژه مددجویان زندان نسوان اصفهان...
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: انعقاد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه پیام نورواحد دولت آباد اصفهان...
1400/11/5
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: انعقاد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه پیام نورواحد دولت آباد اصفهان...
قبلی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
بعدی

آدرس مرکز

تماس با ما